FREDENSBORG / HELSINGØR
TAEKWONDO

태권도 가족

Telefon nummer til vores Chefinstruktør: +45 22 72 30 91

TaeKwonDo er for alle – også dig

Vores koreanske navn(태권도 가족 - Taekwondo Gajok) betyder ”Taekwondo familie”. Det er den ånd vi har i vores Taekwondo klub. Her er plads til alle, der har lyst til at lære og træne Taekwondo.


Vi træner traditionel Taekwondo.

For os kommer

"Taekwondo som en kampkunst” før ”Taekwondo som en kampsport” og

”Mennesket” før ”Medaljerne”.For os betyder Taekwondo familie og gode oplevelser. Derfor sætter vi Taekwondoen og eleverne i centrum og da det er familie er det selvfølgelig for alle - vi har flere forældre og børn, der træner og hygger sig sammen - vores ældste elev er 66 år og vores yngste er 3 år.

Kunsten Taekwondo er fundamentet, men udover dette er der mulighed for at prøve kræfter med kamp, teknik/form, gennembrydning, opvisning, selvforsvar og energi træning. Vores chefinstruktør har over 30 års erfaring med Taekwondo og 20 års erfaring med at undervise Taekwondo.

Du behøver ikke kunne gå i spagat og tage 100 armbøjninger for at starte hos os, men vi kan garantere at din smidighed, styrke, koncentration og selvsikkerhed bliver bedre igennem Taekwondo træningen.

Træning består af:

 • Kondition og styrke. Er en fast del af træningen. Der er ingen krav fra starten, men alle oplever nye grænser i deres udholdenhed og styrke.
 • Smidighed. Er en fast del af træningen. Der er ingen krav fra starten, men alle oplever nye grænser når de pludselig nærmer sig split eller spagat.
 • Grund teknikker. Til hvert bælte høre nye grundteknikker, som danner hele fundamentet. Sværhedsgrad og kompleksitet øges for hvert nyt bælte.
 • Taegeuk og poomse. Dette er sammensatte grundteknikker, dvs. grundteknikker sat sammen i et mønster. Man skal lære en ny til hvert nyt bælte.
 • Kamp. Kamp er en del af det vi laver og selvfølgelig også en del af vores træning. Efter blåt bælte er kamp en del af prøven til nye bælter, men ikke en kamp med en vinder og en taber. Her er det en kamp, hvor man hjælper hinanden og viser kamp tekniske kombinationer.
 • Selvforsvar. All træning skaber elementer man kan bruge i selvforsvar. Der vil også være træninger, hvor det udelukkende handler om selvforsvar f.eks. frigørelse.
 • Gennembrydning. Også her er all træning en forberedelse til dette. Nogle træninger prøver vi gennembrydning på f.eks. brædder, gasbeton og tagsten. Når man er kommet halvvejs til det sortebælte er gennembrydning en del af testen.
 • Opvisning. En gang i mellem tager vi ud og viser hvad Taekwondo er. Dette kræver lidt ekstra træninger på f.eks. sammensætninger af teknikker og elementer i en opvisning.

Cirka hver tredie måned er der bælteprøve/graduering. Dette er en test, men ikke en test på hvor god eleven er i forhold til andre elever - men en test om eleven er blevet bedre siden sidste bælteprøve/graduering og om eleven har passet sin træning. Eleverne har mange gange svært ved at forstå denne måde at teste på - alle andre steder bliver man testet i forhold til andre, men vi tror på og oplever, at det har en utrolig positiv indvirkning på alle elever. Vi ser øget selvværd, stærkere sammenhold og udvikling af en positiv indsigt i sig selv som resultat af denne fokus til gradueringer. Pensum til bælteprøve/graduering kan du finde her i pensum.

Vi kan desuden tilbyde:

 • SuShin. Koreansk yoga og energi træning.
 • Privat træning. Træning for enkelt personer eller mindre grupper.
 • Special træning. Ønsker du at kunne forsvarer dig eller træne ekstra op til graduering.

Vi glæder os til at byde dig/jer velkommen i Fredensborg / Helsingør Taekwondo Dojang.

Træning

Træningstider i Taekwondo Gajok.

Mandag, Helsingør
17:30-19:00 Familie
19:00-20:00 Kamp
............Kickboxing


Tirsdag, Nivå
16:30-17:00 Børn(3-6 år)
17:00-18:30 Familie
18:30-20:00 Kamp
............Kickboxing

Onsdag, Helsingør
17:30-19:00 Familie
19:00-20:00 TangSooDoTorsdag, Nivå
16:30-17:00 Børn(3-6 år)
17:00-18:30 Familie
18:30-20:00 Højbælte


Fredag, Humlebæk
17:00-18:00 SunMudo
18:00-20:00 Kamp
............Kickboxing


Lørdag, Nivå
08:00-10:00 Kamp
............Kickboxing
Info om træning

 • Familie træning er grundtræning for alle.
 • Til børne træning tages der udgangspunkt i børnene og igennem leg og bevægelse lærer de Taekwondo.
 • Højbælte holdet er for 1. kup og op. En mere krævende træning med advancerede teknikker.
 • Kamp ..... Kickboxing - Vores kamp er meget bred og minder derfor meget om Kickboxing.
 • Til traditionel træning lægger vi vægt på applikation af teknikker.
 • Taekwondo pensum til hvert bælte kan du finde her. .

Hvor træner vi ?

 • Nivå - Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå
 • Helsingør - Skolen ved kongevejen, Trækbanen 18, 3000 Helsingør
 • Humlebæk - Humlebæk idrætscenter, Langebjergvej 566, 3050 Humlebæk
 • Kan du ikke finde vej er du altid velkommen til at ringe til vores chefinstruktør på 22 72 30 91Pris

 • Indmeldelse koster 200 kr.
 • Dragt koster 400 kr.
 • Kontingent er 800 kr. halvårligt
 • Indmeldelsesblanket Helsingør her
 • Indmeldelsesblsnket Fredensborg her
 • Ved indmeldelse betaler man for 6 måneder Familie rabat - den første fuld pris, de næste familie medlemmer til halv pris

Anden info

 • Alle vore instruktører skal deltage i vores chefinstruktørs instruktør undervisninger.
 • Der er indhentet Børneattester på alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer.

Ud over træning 6 gange om ugen i vores Taekwondo familie, sker der også:


2016 Årsplan for Taekwondo Gajok. Gælder både Helsingør og Fredensborg

Januar
03. Årets første træning(Nivå)
14. Instruktør træning(Nivå)
28/29. Dan fortræning(Nivå)
Februar
23. Generalforsamling(Nivå)
26. Fastalavn(Helsingør)

Marts
04. Kup graduering
08/22. Korea tur

April
22/23. Dan fortræning(Nivå)


MajJuni
10. Dan graduering (Gajok)
17. Kup graduering

JuliAugust
10 - 12. Mini camp


SeptemberOktoberNovemberDecemberTaeKwonDo er for alle – også dig

Vores koreanske navn betyder ”Taekwondo familie”

Det er den ånd vi har i vores Taekwondo klub. Her er plads til alle, der har lyst til at lære og træne Taekwondo.

Vi træner traditionel Taekwondo

Det betyder at fundamentet i vores træning er den Taekwondo, der er udviklet igennem cirka 3000 år.

For os kommer ”Taekwondo som en kampkunst” før ”Taekwondo som en kampsport”

Mennesket kommer før medaljerne – det vil sige, at vi har fokus på vores elevers helbred, selvværd og opførsel og ikke på hvor mange medaljer eleverne vinder.

Helbred – styrker vi igennem vores grundtræning med smidighed, styrke og udholdenhed. Ingen bliver presset ud i nye situationer før de er klar til det, men de fleste for rykket ved deres grænser og opfattelse af hvad de kan.

Selvværd – styrker vi igennem disciplin og respekt for hinanden. F.eks. elevernes respekt for højere graduerede og instruktør, men også instruktørens respekt for sine elever og de højere gradueredes respekt for de lavere graduerede.


Formålet med Taekwondo Gajok er som navnet(Taekwondo Familie) antyder, at behandle hinanden med respekt og hjælpe hinanden - altid både i Dojang og udenfor Dojang. Vi skal sørge for hinanden og hjælpe hinanden igennem Traditionel Taekwondo, at have overskud til at hjælpe andre.

Vi skal udbrede kendskabet til traditionel Taekwondo. Traditionel Taekwondo er kunsten, det er bredden i kampkunsten Taekwondo. Når man fordyber sig i kunsten vil man opleve et øget selvværd, en stærkere vilje, en sundere livsstil og en lyst til at hjælpe andre ind på samme vej. At fordybe sig i kunsten er som at stå foran et højt bjerg og vælge den meget lille og svært fremkommelige sti i stedet for at vælge den tre sporede motorvej. Det kræver en masse selvdisciplin og støtte, at blive på denne lille sti, hvor der hele tiden viser sig forhindringer man skal overvinde for at nå til toppen. Når man når toppen vil man til gengæld nyde oplevelsen mere intenst end hvis man havde valgt motorvejen. Når man så har nydt resultatet vil man kort tid efter at have nået toppen se et nyt bjerg, der er endnu højere og man vil få en naturlig trang til at skulle bestige dette bjerg også via endnu en lille svært fremkommelig sti - dette er DO, dette er en stor del af kunsten i Taekwondo og dette skal være vores mantra - aldrig tage den nemme vej og være vedholdende overfor os selv og vores omgivelser. Do handler også om et åbent sind - at kunne omfavne forskellighed. Ingen af os er ens og vi er nød til at handle derefter. Ikke alle er lige åbne om de udfordringer de går og tumler med og meget små ting kan for nogen være en meget stor ting. Vi tror på det gode i folk som udgangspunkt og vil søge løsninger i stedet for problemer. Dog vil udgangspunktet være, når vi bliver behandlet dårligt - Vi tilgiver gerne, men glemmer aldrig. Respekt og disciplin er vigtige nøgle ord i Taekwondo Gajok. Instruktører skal altid være deres magtposition bevidst.

Vi skal støtte hinanden og vi skal huske os selv, så vi ikke brænder ud eller går i stå. Man skal holde sit eget lys tændt for at tænde lyset i andre.

Traditionel Taekwondo giver os en masse værktøjer til vedligeholdelse af sind og krop og til indsigt og fordybelse i os selv. Denne viden skal hele tiden skærpes og holdes vedlige igennem vores træning og ved fælles arrangementer.

Man skal som instruktør eller hvis man har kontakt til børn, altid undgå situationer, der kan tolkes forkert. I Taekwondo Gajok skal der indhentes Børneattester på alle i bestyrelsen og alle tilknyttede instruktører. Disse forholdsregler må dog aldrig stå i vejen for, at man har den nødvendige fysiske kontakt under træning eller når der med respekt for den enkeltes grænser skal trøstes eller krammes.

Vi arbejder desuden for at forbygge drilleri, mobning, social udstødning grundet f.eks. forskellighed og alle former for overgreb på børn og voksne. Vi tager afstand for alle former for ulovlige euforiserende og præstationsfremmende stoffer og doping. Desuden er vi vores rollemodel bevidst I forbindelse med indtagelse af alkohol ved festlige lejligheder. Vi tager afstand fra at blande alkohol med vores daglige træning. Vi vil modarbejde vægt pineri og spiseforstyrrelser i forbindelse med al vores træning og stiller gerne med eksperter på området, hvis dette skulle være nødvendigt. Dog kan vi ikke tage ansvar for eller blande os i de hjemlige aktiviteter.

Vi møder børn, unge og voksne hvor de er. Vi arbejder hårdt på at blive bedre mennesker hver dag og på at gøre en forskel hver dag.

Vi har vores holdninger og meninger til mange ting, men er altid åbne og klar til dialog. Vi blander ikke politik og religion med i Taekwondo. Der undervises på koreansk og dansk(måske engelsk) og vi opfordre altid vores elever til at tale dansk med hinanden.

Traditionel Taekwondo er ikke fyldt med hemmelige teknikker og vi deler gerne vores viden til alle der måtte være interesserede. Dog er der teknikker, der kræver et vist niveau for at kunne lære og mestre.

Hvor finder jeg.................

 • Indmeldelsesblanket Helsingør her
 • Indmeldelsesblsnket Fredensborg her
 • Taekwondo pensum til hvert bælte kan du finde her. .

Har du spørgsmål kan du ringe til vores chefinstruktør Allan Frost på mob 22 72 30 91
Tilbage til toppen